Wat is een DAO?

Inhoudsopgave

Wat is een DAO?

Een gedecentraliseerde autonome organisatie, ook wel bekend als een DAO, is een vorm van bestuur waarbij beslissingen worden genomen op basis van open source-code die alleen kan worden gewijzigd door voorstellen en stemmen van de leden van de DAO. Dit betekent dat een DAO niet wordt gecontroleerd door een centrale autoriteit. In plaats daarvan wordt het leiderschap verdeeld onder een breed scala van leden die een aandeel hebben in de DAO. De term en het concept van "DAO" is bedacht en voorgesteld door EOS-oprichter Dan Larimer en Ethereum ontwikkelaar Vitalik Buterin in 2013.

Voorbeeld van een DAO

Er zijn verschillende bekende voorbeelden van DAO's. Zo herkennen we MakerDAO (DAI), Compound (COMP), yearn.finance (YFI) en Uniswap (UNI). Op deze platformen kan iedereen met governance tokens stemrecht verkrijgen en eventueel een voorstel doen over de toekomst van het protocol.

Hoe werkt een DAO?

Het kernelement van de DAO is de onderliggende smart contract. In dit contract zijn alle regels met betrekking tot de organisatie en fondsen vastgelegd. Slimme contracten kunnen geld verzenden en ontvangen, wat betekent dat DAO's geen centrale autoriteit nodig hebben om deze acties uit te voeren. Zodra het slimme contract live gaat, wordt het onveranderlijk en kan niemand de code individueel wijzigen. Het fraudebestendige en openbare karakter van het slimme contract zorgt ervoor dat de DAO een veilig en transparant netwerk kan bieden. Deelname is op verschillende manieren mogelijk en deelnemers zijn vrij om suggesties te doen over de toekomst van de DAO.

Hoe lid worden van een DAO?

Er zijn twee verschillende manieren om lid te worden van een DAO. Leden van de DAO kunnen bepalen waarover wordt gestemd over belangrijke ontwikkelingen van de DAO.

  • Lidmaatschap door middel van governance tokens: Tokens zullen beschikbaar zijn op (gedecentraliseerde) beurzen of kunnen worden verdiend door liquiditeit (LP) te verstrekken. Hoe meer tokens, hoe meer stemrechten. Deze manier is voor iedereen vrij toegankelijk.
  • Lidmaatschap per aandeel in DAO: Aandeel kan worden verkregen door minimale storting en goedkeuring van de DAO. Deze "semi-open" vorm wordt gebruikt in investerings- of andere beroepsspecifieke vormen van DAO's.
wat is een dao-hoe lid worden van dao

Voor- en nadelen van DAO

Voordelen

  • efficiëntie: Een DAO verdeelt het geld onmiddellijk op gepaste en proportionele wijze over het aandeel. Nieuwe projecten vinden op deze efficiënte manier direct geld.
  • Toegankelijk voor iedereen: Iedereen kan deelnemen en lid worden van een DAO. Het enige wat je nodig hebt is een internetverbinding en een aandeel in de DAO.
  • Stemrechten: Een DAO beloont investeerders via governance-tokens. Dit is vergelijkbaar met de dividenden die aandeelhouders ontvangen met hun belang in een bedrijf.

nadelen

  • Kwetsbaarheden: Omdat DAO's zijn gebouwd op slimme contracten, kunnen menselijke nalatigheid of bugs problemen veroorzaken. Een protocol met veel geld kan in het vizier zijn van cybercriminelen.
  • partijdige regering: Er wordt gestemd wanneer de meerderheid is bereikt. Het is mogelijk dat personen met veel invloed in hun voordeel stemmen.
  • Onduidelijke wetgeving: De DAO is een vorm van bestuur die overal op internet toegankelijk is. Dit kan ertoe leiden dat wetten en regels in bepaalde landen worden overtreden. De DAO's bevinden zich in een grijs gebied met betrekking tot wettelijke kaders op het gebied van veiligheidswetten en bedrijfsrechten.
  • Moeilijk om code te veranderen: Omdat elke wijziging aan de code alleen kan worden toegevoegd na consensus, zullen sommige wijzigingen traag verlopen. Dit onvermogen om code snel en soepel te veranderen maakt de DAO kwetsbaar.
Wat is een DAO

Conclusie

Er is een gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO) opgericht om beslissingen in de spreekwoordelijke handen van slimme contracten te leggen, waarbij het kernidee is dat gedecentraliseerde en democratische code betrouwbaarder is dan een centrale autoriteit.

We vinden dat de explosie van Gedecentraliseerde Financiën (DeFi) heeft geleid tot een enorme toename van DAO's. Toch is er nog veel ruimte voor groei. Kwesties van veiligheid, structuur en legaliteit zullen ongetwijfeld de toekomst van DAO's op de proef stellen.

Zal deze nieuwe vorm van bestuur het begin zijn van een financiële revolutie? Of is de DAO iets van een voorbijgaande fantasie?