Disclaimer

Het verhandelen van digitale valuta brengt een aanzienlijk risico met zich mee. Zorg ervoor dat u zich bewust bent van deze risico's voordat u begint met handelen. Gebruik alleen financiële middelen die u bereid bent geheel of gedeeltelijk te verliezen. We raden u aan onpartijdige informatie in te winnen bij bevoegde personen of instanties voordat u digitale valuta koopt. Een eerdere succesvolle handel of investering, of winst die in het verleden is gemaakt, is op geen enkele manier een garantie voor toekomstig succes.

YourCryptoLibrary.com streeft ernaar om correcte, onafhankelijke en actuele informatie te verstrekken. De informatie op deze website en op YourCryptoLibrary.com social media kanalen is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie op de website van YourCryptoLibrary.com en berichten op sociale media van YourCryptoLibrary.com. Gebruik van deze informatie of berichten is uitdrukkelijk op eigen risico. Informatie verstrekt door YourCryptoLibrary.com, bijvoorbeeld over verwachte prijzen, mag nooit worden opgevat als persoonlijk advies. U dient altijd zelf de juistheid en volledigheid van deze informatie te verifiëren en te beoordelen en te handelen op basis van uw persoonlijke situatie en inzicht.

De berichten die op het forum en de sociale media worden weergegeven, betreffen de individuele mening of inbreng van de auteurs van deze berichten en vertegenwoordigen uitdrukkelijk niet de mening van YourCryptoLibrary.com. Zelfs wanneer een medewerker van YourCryptoLibrary.com een bericht plaatst, gebeurt dit op persoonlijke titel.

YourCryptoLibrary.com garandeert op geen enkele manier de juistheid en/of onafhankelijkheid van berichten op het forum. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de informatie op de YourCryptoLibrary.com. Gebruik van de informatie op het forum is uitdrukkelijk op eigen risico.

De gebruiker/bezoeker die informatie verstrekt op het forum garandeert dat deze informatie juist en volledig is en geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Die gebruiker/bezoeker vrijwaart YourCryptoLibrary.com voor aanspraken van derden in verband met de onjuistheid of onvolledigheid van die gegevens of de (vermeende) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden.

YourCryptoLibrary.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website, social media kanalen of het forum, of de tijdelijke onmogelijkheid deze te kunnen raadplegen.

Verwijzingen naar sites die niet door YourCryptoLibrary.com worden onderhouden, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel YourCryptoLibrary.com uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door YourCryptoLibrary.com worden onderhouden, wordt afgewezen.

YourCryptoLibrary.com behoudt zich alle rechten voor op deze website, de social media kanalen van YourCryptoLibrary.com en Social Media. Alleen met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van YourCryptoLibrary.com is het toegestaan de informatie op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk te kopiëren en/of te verspreiden.

Ben je klaar om je handelsvaardigheden naar een hoger niveau te tillen?

"Trade Like a PEPE" is de ultieme cursus die je zal transformeren in een zelfverzekerde en winstgevende trader! 📈

Verander in een zelfverzekerde en winstgevende handelaar

Beheers technische analyse, risicobeheer en marktpsychologie om als een pro door de cryptomarkten te navigeren.

Ontwikkel een bewezen tradingplan en spot high-probability setups.

Stel je plek veilig!