Wat is Composability?

Inhoudsopgave

Wat is composability in DeFi?

Composability is het combineren of koppelen van verschillende gedecentraliseerde financiën - DeFi protocollen en toepassingen. Dit gebeurt zonder toestemming en zonder kosten. Iedereen kan overal een product bouwen door verschillende protocollen te combineren of gebruik te maken van de bestaande protocolnetwerken. Dit fenomeen staat ook wel bekend als Money Lego's.

Je kan investeren in een protocol waarbij smart contracts rente genereren en automatisch herinvesteren in andere protocollen - Yearn.

Je kan een lening afsluiten en deze gebruiken om liquiditeit te verstrekken op een ander platform waar men dan wordt voor beloond met andere liquitieit incentives - Aave.

Omdat er een enorm scala aan DeFi-mogelijkheden is, is de kracht van samenstellen/composen alleen beperkt tot de verbeelding van de ontwikkelaars of gebruikers.

Wat zijn de risico's van composability?

Ontwikkelaars/gebruikers moeten nog steeds op hun hoede zijn voor de mogelijke risico's die voortvloeien uit de composability van DeFi-producten. De volgende risico's kunnen de opbrengst van de eerlijke yield farmer mogelijk verpesten;

 • Falen van basislaag (base layer)

  Verschillende protocollen zijn gebouwd op een basislaag; wat meestal Ethereum is. Wanneer Ethereum de neiging heeft om te 'falen' (traagheid, hoge gaskosten), zal dat ook zijn effect hebben op de protocollen. Alles wat er met de basislaag gebeurt, heeft invloed op de applicaties die erop zijn gebouwd.

 • Smart contract falen

  Elk smart contract kan mislukken of worden misbruikt. Een protocol kan zijn slimme contracten coderen met de beste bedoelingen, maar toch falen wanneer het wordt geconfronteerd met bugs of onverwachte gebeurtenissen. Het is belangrijk om erop te letten of het protocol beveiligingsaudits heeft ondergaan, open-source is en tijd en moeite steekt in het beveiligen van zijn smart contracts.

 • Compound securtiy

  Wanneer twee veilige protocollen samenwerken, kan de combinatie soms nieuwe kwetsbaarheden blootleggen. Het nieuwe platform biedt meer ruimte voor mogelijke aanvallen en is mogelijk niet zo veilig als het platform waarop het is gebouwd.

 • Complex

  Beperkte kennis van verschillende mogelijkheden kan leiden tot het nemen van buitensporige risico's. Het is van cruciaal belang om elke stap die je neemt volledig te begrijpen en de consequenties te beseffen die aan elke actie zijn verbonden.

Wat is composability - Composability voor gebruikers

Conclusie Samenstelling

Composability in DeFi is een manier waarop protocollen hun kracht combineren om geheel nieuwe financiële systemen te vormen. Je kunt bijvoorbeeld verschillende tokens op een bepaald platform inzetten en beloningen verdienen op een volledig ander platform. 

Klaar om jouw crypto trading kennins naar het volgende level te tillen?

Download de GRATIS Bitvavo gids!

ByBit-derivaten