Wat is een equity token?

In dit artikel gaan we het hebben over de Equity token, waarbij de volgende onderwerpen aan bod zullen komen: Wat zijn Equity tokens, wat zijn de kenmerken en tot slot een voorbeeld.

Inhoudsopgave

Wat is een equity token?

Equity-tokens zijn eigenlijk meer een subgroep van de security token. Beveiligings- en equity-tokens, zijn tokens die een verhandelbaar effect op een blockchain vertegenwoordigen. Het verschil hierin is echter, dat een equity token een bewijs van waarde is van een bedrijf, net zoals een aandeel of een schuldbewijs. Met een equity token word je mede-eigenaar van een bepaald project. Een equity token kan je dus vergelijken met een digitaal aandeel, maar dan van een blockchain project.

De Security and Exchange Commission (SEC) is degene die bepaalt of een token een investeringsproduct is of niet. Deze beslissing wordt genomen aan de hand van de Howey test. Op het moment dat de SEC een token als equity token beschouwt, zal de uitgever van de token moeten voldoen aan de door de SEC opgelegde wet- en regelgeving.

Kenmerken van equity-tokens

Het voornaamste kenmerk van een equity token, is dat zij eigenlijk precies dezelfde eigenschappen hebben als een aandeel, maar dan op de blockchain. Als equity token houder ben je namelijk mede-eigenaar van het desbetreffende blockchain project. HE zijn van een mede-eigenaar zijn geeft je ook recht op zeggenschap binnen het bedrijf, welke weer afhankelijk is van de procentuele grootte van je positie in het bedrijf.

Het feit dat equity tokens veel op aandelen lijken, belooft veel goeds voor de toekomst. Op dit moment zijn er nog niet veel equity tokens in omloop. Dit komt mede doordat er nog veel onduidelijkheid is in de cryptowereld wat betreft wet- en regelgeving. De legaliteit van equity-tokens moeten namelijk worden getoetst op basis van de wet- en regelgeving binnen de jurisdictie waar de token wordt uitgegeven.
Met het oog op de toekomst zijn equity tokens voor investeerders echter een zeer veilige optie om te investeren. Redenen hiervan zijn: de regulering, het mede-eigenaarschap en de medezeggenschap.

Voorbeeld verschil OpenSea en LooksRare

Neufund is de koploper wat betreft het uitgeven van equity tokens. Neufund is een Duits bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het uitgeven van equity tokens. Duitse wet- en regelgeving biedt de mogelijkheid om op een legale manier equity tokens uit te geven. Buitenlandse bedrijven kunnen zelfs zonder een moeder- of dochteronderneming in Duitsland een equity token uitgeven bij Neufund.

Het Neufund platform wordt gebruikt voor het werven van fondsen en financieringen voor bedrijven door equity tokens uit te geven. Neufund doet dit met behulp van smart contracts en de Ethereum blockchain. De equity tokens worden uitgegeven via Equity Token Offerings (ETOs). Token Offerings (ETO's).