Wat zijn de voor- en nadelen van een dapp?

De dApp is een gedecentraliseerde app. Klinkt interessant! Weten wat de voor- en nadelen van een dApp is en wat maakt die beter dan een app en waarom zou je overstappen naar een dApp?
Voor- en nadelen van dapp
Het gebruik van een dapp heeft een aantal voor- maar ook nadelen, wij zetten ze voor je op een rijtje. Het is belangrijk dat je deze helder hebt indien je zelf aan de slag wenst te gaan met o.a. het bouwen van een dapp, zo kun je een betere afweging maken bij de keuze voor een dapp of een app.

Wat zijn de voordelen van dapps?

Veiliger dan gewone apps

Eén van de belangrijkste voordelen van decentrale applicaties ten opzichte van centrale applicaties is een sterk verbeterde veiligheid. Alle data wordt cryptografisch versleuteld en verspreid binnen het netwerk opgeslagen. Centrale servers zijn maar al te vaak slachtoffer van hackers, omdat ze in principe maar één enkele locatie hoeven aan te vallen. Door de versleutelde gedistribueerde data binnen een blockchain, kan geld en informatie op een veiligere manier worden beheerd.

Aanvalsbestendig

DDoS-aanvallen, phishing en identiteitsfraude vormen in onze huidige digitale samenleving een steeds groter gevaar en centrale systemen maken ons in allerlei opzichten heel erg kwetsbaar. Het decentrale karakter van dapps en blockchaintechnologie maken het voor kwaadwillenden in ieder geval een stuk lastiger.

Alle data is cryptografisch versleuteld

Alle nodes binnen een blockchain houden iedere handeling binnen het netwerk nauwkeurig bij en verifiëren iedere nieuwe transactie. Een aanvaller die een poging tot inbraak wil doen, moet de controle verkrijgen over de meerderheid van alle computers in het netwerk. Alleen dan kan hij of zij informatie verkrijgen of bemachtigen en dat is dus in principe niet mogelijk. Het omzeilen van de cryptografische versleuteling binnen een gedistribueerd systeem is een extreem zware kluif. Dat een gedecentraliseerde distributie van data altijd veilig is, is uiteraard nooit te garanderen. Toekomstige technologieën zoals bijvoorbeeld de kwantumcomputer, zouden daar in de toekomst nog wel eens verandering in kunnen brengen. Daarom wordt door ontwikkelaars onderzoek gedaan naar dapps die kwantumproof zijn en bestand zijn tegen de rekenkracht van zo’n supercomputer.

Geen downtime

Dapps hebben geen last van downtime. Dat wil zeggen dat ze altijd toegankelijk zijn, ongeacht wat er binnen een netwerk aan de hand is. Gebruikers kunnen ten alle tijde gebruik maken van de dapp, zelfs wanneer er ergens binnen de blockchain sprake zou zijn van storingen of er worden updates uitgevoerd.

Toename van vertrouwen

Het consensus-mechanisme van blockhaintechniek zorgt voor een sterke toename van vertrouwen in dergelijke netwerken. De veiligheid wordt vergroot en de risico’s van fraude en andere malafide praktijken worden drastisch verkleind. Daarom wordt ook wel gesproken van “gedistribueerd vertrouwen” als het over decentrale gedistribueerde netwerken gaat.

Snelle en goedkope transacties

Wereldwijde transacties kunnen heel erg snel worden uitgevoerd, omdat er geen derde partijen zijn die deze transacties moeten goedkeuren. Die goedkeuring vindt immers binnen het netwerk plaats, aan de hand van de consensus-algoritmen. Door het wegvallen van deze dure derde partijen, kunnen transacties ook veel goedkoper worden uitgevoerd.

“Dapps zijn veiliger dan gewone apps, alle data is cryptografisch versleuteld, hebben geen downtime, er is een toename van vertrouwen en het voorziet je van snelle en goedkope transacties.”

Wat zijn de nadelen van dapps?

Afhankelijkheid van een consensusmechanisme:

De uitvoering van dapps is afhankelijk van het consensus-mechanisme bewijs van werk). Een transactie is dan afhankelijk van miners die met de cryptografische hashes aan de slag gaan. Wanneer de stimulans ontbreekt om te gaan minen dan kan de decentrale applicatie ook niet worden uitgevoerd of veel later. Met andere woorden: de procestijd is veel te lang ten opzichte van een “centrale” transactie die niet afhankelijk is van miners.

Groei zou efficiëntie verminderen

Een ander veel gehoord bezwaar tegen dapps is het gegeven dat blockchainnetwerken minder efficiënt zouden worden naarmate ze groeien in omvang. Aan de andere kant zeggen blockchain experts dat blockchains juist veel sterker worden naarmate ze groter worden. De waarheid zal hier ongetwijfeld ergens in het midden liggen. Blockchaintechnologie is nog volop in ontwikkeling en deze techniek wordt nog niet op grote schaal toegepast, dus daar valt nog niet zo veel met zekerheid over te zeggen.

Hoge energiekosten

Het energieverbruik voor het leveren van de noodzakelijke computerkracht is een groot nadeel van blockchainnetwerken die gebruik maken van een miningproces voor het uitvoeren van dapps. Zeker in dat opzicht is bewijs van inzet een veel beter alternatief voor het consensusmechanisme dan proof of work.

Spannende ontwikkeling, maar niet zonder risico’s

De opkomst van blockchain-technologie, dapps, smart contracts en virtuele valuta is een spannende ontwikkeling. Echter kleven er ook een aantal behoorlijke risico’s aan dergelijke autonome disruptieve technieken. Decentrale gedistribueerde netwerken hebben wellicht de capaciteit om de financiële sector, tal van industrieën, maar ook het hele ketenbeheer grondig op de schop te nemen. Wat zouden de gevolgen kunnen zijn van een degelijke decentralisatie op hele grote schaal? Het is waarschijnlijk niet onverstandig om je alvast te gaan verdiepen in de blockchain of om een programmeertaal zoals solidity te gaan leren!