Wat is Blockchain?

Wat is blockchain?

Blockchain is de originele datastructuur achter de bekende Bitcoin netwerk. Je kunt het systeem het beste vergelijken met een digitaal grootboek (ledger). Ledgers vormen de kern van veel infrastructuren waar mensen elke dag op vertrouwen. Eenvoudig gezegd is een grootboek een lijst die veranderingen van gegevens onder elkaar vastlegt. Een groot aantal services en software die we tegenwoordig gebruiken, is afhankelijk van databases die als grootboeken - ledgers fungeren.

Een goed voorbeeld hiervan is geld. Geld zit tegenwoordig vooral in databases omdat maar weinig mensen contant geld meer bij zich hebben. Geld wordt dus vooral gevonden in grootboeken bij financiële instellingen waar alle saldo's en transacties worden bijgehouden.

Hoe werkt blockchain uitgelegd met een metafor?

Blockchain is een systeem voor het beheren van gegevens. Om het je wat makkelijker voor te stellen, vergelijken we het systeem met een Excel-spreadsheet.

Het grootboek is eigenlijk niets meer dan een uitgebreid Excel-werkblad dat met iedereen ter wereld wordt gedeeld. Dit werkblad met gegevens is toegankelijk voor iedereen die deelneemt of geïnteresseerd is in het netwerk. Verder kan iedereen die inzicht heeft in dit werkblad er ook wijzigingen in aanbrengen. Deze wijzigingen worden vervolgens in bijna realtime aangebracht in alle andere exemplaren van de bladen, zodat iedereen die aan het netwerk deelneemt, altijd naar exact hetzelfde werkblad kijkt.

Een belangrijke functie die het echter uniek maakt, is dat er alleen nieuwe regels aan een blockchain worden toegevoegd. Deze regels zijn in ons voorbeeld onderaan het werkblad toegevoegd. Dus wanneer er een wijziging in wordt aangebracht, verschijnt de wijziging als een nieuwe regel onder aan de database. Dit omdat een bestaande lijn nooit gewijzigd kan worden.