Wat is een Governance token?

Inhoudsopgave

Wat is een Governance token? 

Met governance-tokens kunnen tokenhouders de toekomst van het protocol helpen vormgeven. Een platform dat zich door zijn gebruikers laat vormen met behulp van het governance-token, wordt een Decentralized Autonomous Organization – DAO genoemd. Houders van een governance token kunnen wijzigingen binnen het protocol afspreken. 

Het governance-token is een belangrijk kenmerk van Decentralized Finance – DeFi projecten omdat het gebruikers rechten en controle geeft, iets dat een basisprincipe is van de hele crypto-revolutie.

Hoe werkt blockchain-governance?

Als er wijzigingen worden voorgesteld, kunnen mensen stemmen 'on chain', via smart contracts. Deze wijzigingen worden automatisch doorgevoerd zodra de meerderheid is bereikt. Soms worden de wijzigingen doorgevoerd door het team of door derden.

Het uitgangspunt is dat gebruikers participeren en inspraak hebben in het systeem en dat er in het voordeel van de meerderheid beslist wordt. Op de meeste protocollen worden bindende voorstellen en stemmingen uitgevoerd via het Snapshot-platform. Waar snapshots, gebruikers van een bepaald protocol de mogelijkheid bieden om het lot van het protocol te bepalen via underwritten berichten op de blockchain.

Wat is een governance-token - Hoe werkt blockchain-governance?

Waar kunnen mensen op stemmen?

De veranderingen waarop mensen kunnen stemmen, kunnen sterk variëren. Zo kunnen mensen stemmen over verschillende besluiten, variërend van kleine aanpassingen tot grote samenwerkingen. Hieronder enkele voorbeelden van mogelijke wijzigingen:

 • Verandering van gebruikersinterface (UI).
 • Hoeveel vergoedingen worden toegewezen en aan wie?
 • Verdeling van ontwikkelingsgelden (Devfund)
 • Stappenplan voor producten
 • Werving van ontwikkelaars
 

Wat is de use case van governance-tokens?

Het belangrijkste doel van governance-tokens is om het protocol te beheersen waar het aantal dat een gebruiker aan governance tokens heeft, overeen komt met het aantal stemkracht die hij heeft bij het nemen van beslissingen. 

Maar governance tokens worden niet alleen gebruikt om deel te nemen en te stemmen, maar ook om wat te krijgen opbrengst. Dit kan door governance tokens uit te lenen, als onderpand te gebruiken of om passief inkomen te verdienen.

Wat is de waarde van governance-tokens?

Omdat de gemeenschap mee kan beslissen met behulp van het token, zal "niemand" zich ongehoord voelen. De beslissingen worden genomen door de mensen die in het platform zijn geïnvesteerd, wat betekent dat als het project faalt, iedereen zal falen. Als het project wint, wint iedereen.

Ook ontwikkelaars zijn niet langer alleen in het nemen van beslissingen, ze zullen worden genomen in overleg met de community. Op deze manier gaat geen enkele wijziging niet eerst door de community, wat automatisch de transparantie van het protocol vergroot.

Wat zijn voorbeelden van governance-tokens?

Enkele voorbeelden van Governance-tokens zijn: Curve, SushiSwap als Maker Dao.

Verschil tussen utility-tokens en governance-tokens uitgelegd

Dus wat is het verschil met een utility token? Een utility-token is een token met een utility ^^. Deze uitility is meestal beperkt tot zijn eigen blockchain of platform. Bijvoorbeeld, Binance Coin – BNB nut is om de kosten te verlagen, nieuwe tokens te kiezen enzovoort...

Maar dit zal je geen stem geven in de toekomst van het platform. Met Binance Coin kun je dus niet stemmen over toekomstige beslissingen met betrekking tot het Binance-team.

In dit geval zijn governance-tokens een upgrade van utility-tokens. Je hebt letterlijk inspraak in de toekomst van het platform.

Wat zijn de voor- en nadelen van governance-tokens?

Het gebruik van governance-tokens heeft veel voordelen, maar er zijn ook enkele nadelen om rekening mee te houden;

Voordelen

 • Macht niet centraal maar in handen van gebruikers.
 
 • Governance schept veel mogelijkheden om samen te werken. Dit leidt onvermijdelijk tot nieuwe inzichten.
 
 • Governance leidt tot meer betrokkenheid.
 
 • Snellere ontwikkeling. Je gaat van wijzigingen die alleen door ontwikkelaars worden voorgesteld naar een wijziging waar een hele gemeenschap aan denkt.

Nadelen

 • Het menselijke ego zal vroeg of laat het nemen van morele beslissingen in de weg staan.
 
 • Niemand is verantwoordelijk. Gebruikers zullen altijd in staat zijn om de schuld af te schuiven op de meerderheid.
 
 • Manipulatie door grote stakeholders. Bij het stemmen zal de meerderheid winnen, dus de extreem rijken van het protocol zullen meer te zeggen hebben dan de grote menigte. Stemmen in het voordeel van de grote eigenaren kan gebeuren.

Conclusie

De geboorte van governance-tokens plaatst de 'decentralisatie' in de DeFi. Het geeft hen een centrale rol in veel protocollen. Toch is dit niet zonder gevaren. Dit vermogen kan ertoe leiden dat beslissingen worden uitgevoerd in het voordeel van enkelen en niet in het voordeel van de grote meerderheid.

"Hij die de governance-tokens beheert, kan de toekomst van het protocol beheersen"