Bitcoin Halvering

Inhoudsopgave

Wat is een Bitcoin Halving-evenement?

Een halveringsgebeurtenis, ook wel halvering genoemd, is wanneer de beloningen voor het verifiëren van een blockchain-netwerk worden gehalveerd. In het geval van Bitcoin en Litecoin zijn het de miners die het netwerk verifiëren, ze doen dit door ingewikkelde berekeningen op te lossen die zijn geproduceerd door het Proof of Work-algoritme. Dus op het moment dat de halvering ingaat, krijgen ze half zoveel Bitcoins en Litecoins betaald als compensatie voor het beschikbaar stellen van grote hoeveelheden digitale rekenkracht.

Bitcoin en Litecoin hebben ongeveer elke 4 jaar een halvering. Voor Bitcoin gebeurt dit nadat er 210.000 nieuwe blokken zijn geproduceerd; voor Litecoin komt het elke 840.000 blokken voor. Houd er rekening mee dat de halvering niet betekent dat het totale aantal munten wordt gehalveerd, het geldt alleen voor de nieuw uitgegeven munten.

Waarom bestaat er een Bitcoin Halving Event?

Je vraagt je misschien af waarom het nodig is om de beloning voor de miners te halveren, zij zijn tenslotte degenen die ervoor zorgen dat het netwerk veilig is, toch? De aanleiding voor de halvering is echter niet bedoeld om de oppassers te benadelen. 

Vitalik Buterin, de hoofdontwikkelaar van Ethereum, schreef in 2012 een artikel voor Bitcoin magazine waarin hij uitlegt waarom de halvering plaatsvindt. Het artikel beschreef hoe Bitcoin is geprogrammeerd om een automatisch monetair beleid te voeren. Dit monetaire beleid is erop gericht inflatie van Bitcoin te voorkomen. Een vaak besproken risico van valuta's die door de centrale autoriteit worden beheerd, is het potentieel voor hyperinflatie door het bijdrukken van grote hoeveelheden extra geld. 

Buterin haalt de historische voorbeelden aan van hyperinflatie in de Duitse Weimarrepubliek (1919-1933) en Zimbabwe in 2007. Ondertussen kunnen we ook Venezuela aan deze lijst toevoegen gezien de extreme devaluatie van de Venezolaanse bolívar. Hyperinflatie maakt geld waardeloos. een 2018 artikel onthulde dat in het Zuid-Amerikaanse land toiletpapier nu meer waard is dan een stapel bankbiljetten.

In tegenstelling tot valuta's die worden beheerd door een centrale bank of overheid, is Bitcoin deflatoir van aard. Dat wil zeggen, er is een beperkt aantal Bitcoins om te produceren en de Bitcoin wordt waardevoller naarmate het meer wordt gebruikt. In feite gaat de halvering van de beloning van de miners door totdat het te halveren aantal zo klein is dat de Bitcoin-code een halvering niet meer toelaat. Op dat moment worden er geen nieuwe munten meer uitgegeven. Dit zal naar verwachting rond het jaar 2140 gebeuren. 

Mijnwerkers hoeven hun elektriciteitsrekening vanaf dat moment alleen nog te betalen met de vergoedingen die ze moeten ontvangen voor het verifiëren van transacties. Litecoin is een soort kloon van Bitcoin en werkt dus op dezelfde manier op wat kleine aanpassingen na, zoals een hoger aantal munten in omloop en een iets sneller netwerk. De voorspelling is dat de laatste Litecoin rond 2150 gedolven zal worden.

Is de prijsstijging van Bitcoin een gevolg van de Halving Events?

Een interessant neveneffect van halveringsgebeurtenissen is dat ze meestal gepaard gaan met een stijging van de prijs per munt. Een reden voor een prijsstijging is dat er simpelweg minder nieuwe munten binnenkomen, waardoor schaarste ontstaat. Een andere reden die wel eens wordt genoemd is dat de miners in aanloop naar een halvering meewerken en afspreken hun munten niet te verkopen om zo de prijs te verhogen. Op deze manier wordt de impact van de halvering op hun inkomen verzacht omdat de beloning simpelweg meer waard wordt. Tot slot zorgt een halving altijd voor een hype; investeerders verwachten een prijsstijging en kopen de munten op om winst te maken.

De reden voor prijsstijgingen van cryptocurrency

De echte redenen voor de prijsstijging van nieuwe valuta's zoals Bitcoin of Litecoin zijn vaak moeilijk te bepalen, maar het lijkt erop dat halvering een belangrijke rol speelt. Als gegevens kunnen we de twee halveringen gebruiken die tot nu toe in het netwerk van Bitcoin hebben plaatsgevonden. De eerste vond plaats op 28 november 2012 en de tweede op 9 juli 2016. In beide gevallen markeerde het moment van de halvering het begin van een prijsstijging die Bitcoin in de daaropvolgende 12 maanden naar grote hoogten dreef, zoals weergegeven in deze grafiek. Een open markt werkt echter vaak behoorlijk effectief en kan ervoor zorgen dat verwachte ontwikkelingen al in de prijs zijn verdisconteerd voordat ze plaatsvinden. 

Zo zien we dat de prijs van Litecoin al flink is gestegen vooruitlopend op de aanstaande Litecoin halvering op 7 augustus. Vanaf 1 januari 2019 tot het moment van schrijven van dit artikel is de waarde van 1 Litecoin maar liefst tussen 4 en 5 keer. Het is dus afwachten welk effect de halveringen van Bitcoin en Litecoin dit keer op de prijs zullen hebben. Een ding is zeker, er zullen echter nooit meer dan 21 miljoen Bitcoins en 84 miljoen Litecoins worden uitgegeven.

Hyperinflatie zal bij deze cryptovaluta dus niet optreden.

Klaar om jouw crypto trading kennins naar het volgende level te tillen?

Download de GRATIS Bitvavo gids!

ByBit-derivaten